Posts Tagged ‘Jokes’

Patawa ka tukmol [18]

Posted by: tukmol on October 9, 2008

Patawa ka tukmoL [17]

Posted by: tukmol on October 9, 2008

Patawa Ka TukmoL[16]

Posted by: tukmol on October 9, 2008

Patawa ka tukmoL [14]

Posted by: tukmol on May 27, 2008

New Pantene Commercial

Posted by: tukmol on May 27, 2008

Patawa ka tukmoL [13]

Posted by: tukmol on May 22, 2008

Utot Mo!!!

Posted by: tukmol on May 9, 2008

Promotion

Posted by: tukmol on May 8, 2008