Posted by: tukmol | May 27, 2008

New Pantene Commercial

Paunawa lang po sa mga kumakain, ang susunod nyong makikita ay tiyak na di nyo masisikmura.  Maniwala at manalig na wala talagang himala!!!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: